dimarts, 14 de novembre del 2017

Noticies

ELS MEUS FILLS O NETS VAN A LA CATEQUESI.
√ Després d’algunes setmanes de l’inici del nou curs escolar, s’escolten molts comentaris en relació a les activitats extraescolars dels infants i adolescents: “el meu fill fa musica, o va a angles, o fa esport amb tal equip...” Tant de bo que també es pogués escoltar: Els meus fills (o nets) van a catequesi. Enguany a la nostra parròquia ha minvat el nombre de nens i nenes, i no diem pel que fa als adolescents. Dóna la impressió que no es pensa ni es veu la necessitat de la formació cristiana o catequesi, malgrat que  sembla que no estigui de moda i que no serveix per a la vida. Sembla que altres activitats molt dignes passen al davant i queda exclosa la catequesi, que es necessària per descobrir i fonamentar la vida cristiana. No ens cansem de fer una vida a les famílies cristianes. Encara hi som a temps.

La catequesi com tot procés formatiu, no es només per uns pocs anys i per preparar-se a la primera comunió, sinó que és necessària per descobrir i fonamentar la vida cristiana.

EL TREBALL PASTORAL EN LES PARRÒQUIES I ESGLÉSIES AVUI
√ Que cal accentuar mes:
✎ Anem a una pastoral de la confiança, i no de l’optimisme.
✎ A una pastoral de la fidelitat, no de l’èxit.
✎ A una pastoral de la responsabilitat, no de culpabilitzar-se.
✎ Una pastoral de la comunió, no de l’individualisme.
✎ A una pastoral de la inversió i no nomes de la conservació.
✎ A una pastoral de la paciència, no de la pressa.
✎ A una pastoral de la sintonia, i no de la distancia.
✎ A una pastoral de la salvació i no de la condemna.
✎ A una pastoral d’apreciar allò senzill i petit, no d’ambició de grandeses.
Per aconseguir-ho ens cal nomes actituds pastorals que ajudin a continuar treballant amb l’esperança.

CALENDARI MISSIONAL 2018
☞ Es pot adquirir a la parròquia i església P. Claret. El donatiu és per afavorir les missions claretianes, en especial en el Brasil. 


SOPAR SOLIDARI CARITAS 2017

SOPAR SOLIDARI CARITAS 2017
Sopar organitzat pels restaurants de Sallent i amenitzat pels beatvoices, el divendres dia 17 de novembre a Cal Carrera a les 9 del vespre. El Benefici íntegra va destinat a Càrites. El donatiu es de 25 euros per assistent. Reserva de tiquets a l’Ajuntament de Sallent, Esports Martí, Cal l’Amadeu, Càrites Sallent, Cal Serra. Amb el suport del mateix Ajuntament de la vila.  Nota: Si no s’hi pot acudir, es pot col·laborar amb la taula 0 amb el donatiu de 25 euros per persona. Mercès. 

dissabte, 4 de novembre del 2017

CATALUNYA - ESPANYA

CATALUNYA – ESPANYA 
“Hem de sortir d’aquesta situació actual sense que ningú en surti humiliat”. Paraules del P. Abat de Montserrat, P. Josep Mª. Soler,  del dia 11 d’octubre a Barcelona. Tots patim aquesta manca d’entesa política. Tots en podem sortit perjudicats. Buscar només duresa i no una solució i com castigar, humiliar, aniquilar, no haurien de ser els mitjans per solucionar-ho. No si val una lluita desigual de poder. També es pot caure en l’abús i en la irresponsabilitat de poder.

“Avui estem convidats a esdevenir instructors de pau, de reconciliació i de convivència amb molta serenor” Bisbe Francesc Pardo (Girona)

“Demano al Senyor que no hi hagi confrontació i a construir un futur amb pau” en referencia a la situació social i política de Catalunya. Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona

“Com a ciutadans hem de defensar les legítimes aspiracions, mantenint la calma i la no violència, no sucumbint a tronar-nos-hi davant les provocacions” (P. Bernabé Dalmau. Montserrat