diumenge, 12 de març del 2023

Full 12 de Març 2023 --- Una font brollarà sempre per donar vida eterna

 Full 12 de Març 2023   ---  Fulls mes de Març de 2023

12 de Març de 2023

DIUMENGE III de QUARESMA

Il·lustració: A. Daufi, cmf

Senyor, sé que vós sou de

debò el Salvador del món;

doneu-me l'aigua viva perquè no tingui mai més set.

Evangeli Jo 4,5-42

Una font brollarà sempre per donar vida eterna

 

   Diàleg de Jesús amb la samaritana...

   El tema central de fons és la revelació progressiva de Jesús com un jueu, un més gran que Jacob, un capaç de fer signes prodigiosos, un profeta, l'Enviat de Déu Pare, el Salvador del món.

En el diàleg amb la Samaritana evidencia que Jesús li interessa molt més el parlar amb ella que no pas l'aigua física. Vol escoltar la seva paraula  i després la seva fe incipient.

La dona samaritana representa el poble samarità interpel·lat per Jesús que el crida a invocar el seu autèntic Déu, el Déu d'Abraham, d'Isaac, i de Jacob "perquè la Salvació està venint dels jueus....

La Salvació és una realitat històrica que s'origina en Jesús, Aquest, jueu de Natzaret, és el portador de la Salvació...

D'aquells que adoraran Déu en esperit i en veritat. Els autèntics adoradors

La qüestió no és "on?", "com?", sinó ser veritables adoradors de Déu en esperit i en veritat..

Molts dels samaritans d'aquell país van creure en ell per la paraula de la samaritana.

 

 

Full 5 de Març 2023 ---- La seva cara es tornà resplendent com el sol

 Full 5 de Març 2023      -----  Fulls mes de Març 2023     ----    

Fulls mes de Febrer 2023

5 de Març de 2023

DIUMENGE II de QUARESMA

Il·lustració: A. Daufi, cmf

Del núvol lluminós es va sentir la veu del Pare:

Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo.

Evangeli Mt 17,1-9

La seva cara es tornà resplendent com el sol

 

   AQUEST ÉS EL MEU FILL ESTIMAT, ESCOLTEU-LO. La tradició cristiana  des de sant Ciril de Jerusalem i sant Jeroni indica el "Tabor" com la muntanya de la Transfiguració al dors de la creu anunciat per Jesús.

Llavors molts creien i ara també que on hi hagi presència viva de Déu hi ha d'haver-hi necessàriament camí triomfant sense creus ni dificultats.

La finalitat de la "Transfiguració de Jesús" és encoratjar els deixebles davant la perspectiva repugnant d'aquest camí de creu. Amb dificultat afegida: qui podrà reconèixer el Messies de Déu en un home rebutjat, condemnat, crucificat?.

I en aquesta escena destaca un element simbòlic: El núvol signe de la presència de Déu....

I precisament des del núvol, surt aquella veu del Pare, que diu: "Aquest  és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo".

Déu, però no fa cas a la proposta dels tres deixebles de quedar-se a la muntanya amb tres tendes, sinó que la veu de Déu els fa una molt diferent: "Perquè aquest és el meu Fill, el meu estimat: escolteu-lo".

Feu-li cas, a Ell, que acaba d'anunciar el camí segur; no feu cas de veus que us volen allunyar del camí salvador de la creu.

Tanmateix, també és cert que ens fa por la Creu i ens fa por haver de lluitar contra la inèrcia o la llei del mínim esforç. Però  això és l'opció del cristià.

 

 

Jesús dejuna durant quaranta dies i és temptat - - - FULL 26 DE FEBRER 2023

FULL 26 DE FEBRER 2023     -----      Fulls mes de Febrer 2023 

----  Fulls mes de Març 2023

26 de Febrer de 2023

DIUMENGE I de QUARESMA

L'home no viu només de pa;

Il·lustració: A. Daufi, cmf

viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

Evangeli Mt 4,1-11

Jesús dejuna durant quaranta

dies i és temptat

 

   PARLAR DE TEMPTACIONS... -Es pot continuar parlant avui de "temptacions" entre els humans?.

   Tal volta se'n parla poc, però hi són presents a la vida.

   La "temptació" és un mal que se´ns presenta en forma de bé, com si fos quelcom que ens ajudarà a ser més feliços.

Però és un engany: només ens portarà tristesa i buidor. Cal saber desemmascarar-les. I en això, el nostre model , el punt de referència, és Jesucrist.

La primera temptació que ens parla el fragment de l’evangeli d'aquest primer diumenge de Quaresma, és la de fer que" les pedres es converteixin en pans"....

A Déu no el podem manipular ni fer-li fer el que nosaltres volem. No diem en el parenostre: "Que es faci la vostra voluntat?"

La segona és la de dalt de tot del Temple de Jerusalem (lloc de la màxima presència  de Déu); el diable li diu: "Tira't daltabaix. Jesús desemmascararà la falsa religiositat dels qui es volen aprofitar-se de Deu. La pitjor temptació del creient és desafiar Déu instrumentalitzant-lo

La tercera. El diable li diu a Jesús: "Tot això et donaré si m'adores". Jesús li respon: "Adorar Déu....".

L'autèntica religiositat neix del reconeixement de  Déu com el Senyor al qual cal adorar i donar culte. L’autèntica riquesa consisteix a deixar-se posseir  per  l'amor de Déu.

Així Jesús i el diable personifiquen dues maneres de llegir la Paraula de Déu Jesús amb fidelitat total de servir Déu el Pare, el diable en servir-se de Déu.

 

Full diumenge 19 de Febrer 2023

Full diumenge 19 de Febrer 2023 


Fulls mes de Febrer 2023 

Estima els enemics

 

19 de Febrer de 2023

DIUMENGE  VII DE DURANT L'ANY

Il·lustració: A. Daufi, cmf

Els qui fan cas de la paraula de Jesucrist


han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

Evangeli Mt 5,38-48

Estima els enemics

 

La paraula de Déu, no és una novel·la o un llibre poètic, que és bo d'escoltar i prou.

Sinó una "Bona Notícia" que ens fa arribar perquè sigui la llum que il·lumina el nostre camí.

Es clar que, a l'evangeli d'avui hi ha certes imatges d’estil oriental que no s'han de prendre evidentment, al peu de la lletra. 

Però sí una ensenyança clara: que el nostre amor ha d'arribar fins i tot a aquells que potser ens han fet mal. I això ens costa d'entendre.

Així no resulta fàcil estimar els enemics. Gens fàcil. Necessitem tenir bona voluntat i ens esforcem per estimar. Però sovint el nostre nivell d'estimació és poc elevat: el llistó és molt baix. Ens acontentem de correspondre a aquells que ja ens estimen i de ser agraït amb aquells que ens fan bé..

Però no confonguem les coses. No se'ns demana ser insensibles. És molt difícil no sentir res quan algú ens ha fet mal. Però una cosa és sentir un impuls al ressentiment i una altra deixar-s`hi portar. Perquè perdonar no és un sentiment, sinó un acte lliure de la voluntat.

És la decisió de voler mantenir el cor net i de no tornar mai mal per mal, sinó desitjar que l'altre reconegui que ha obrat malament i es converteixi.

Mentre el ressentiment amarga la vida, el perdó asserena el cor i ens fa sentit la intimitat de Déu.

 

 

full diumenge 12 de febrer 2023

full diumenge 12 de febrer 2023 

 

Fulls mes de Febrer 2023 

Ja sabeu què van dir els antics, però jo us dic

 

12 de Febrer de 2023

DIUMENGE  VI DE DURANT L'ANY

Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra,

perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.

Il·lustració: A. Daufi, cmf
Evangeli Mt 5,17-37

Ja sabeu què van dir els antics, però jo us dic

 

Avui l'Evangeli fent-nos seguir en l'escolta del Sermó de la Muntanya (Benaurances) ens presenta la requesta de Jesús als seus deixebles.

Els diu:" Jo us dic que sinó sou més justos dels que ho son els mestres de la Llei

jueva i el fariseus, no entrareu en el Regne de Déu".

No es tracta de partir de zero. Jesús els ensenya on han d'arribar.

I la primera cosa que han d'evitar és caure en la temptació de reduir ensenyaments i preceptes. Per això els diu: "No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i  dels profetes. No vinc a desautoritzar-los, sinó a completar-los"

El complement és necessari, ha sortir de dins a ell mateix. El deixeble no pot estar partit, ho ha de ser del tot. Ha de ser íntegre en la seva condició:

"Us ho dic en tota veritat, mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de la Llei. Tot és complirà".

Doncs jo us dic: "Tots els manaments escrits en el llibres de la Llei i dels profetes venen d'aquest dos: Estimar Déu i estimar als altres".

Vet aquí la clau i el resum de tot el que diu l'evangeli, avui, sobre el compliment de la Llei. Qui estima no es queda mai a mig camí, va fins al final.