dimecres, 24 de març del 2021

Full 21 de Març 21

Full diumenge 21 Març 21 -- Cinquè Quaresma


Fulls mes de Març 21 

Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi

21 de Març de 2021

CINQUÈ DIUMENGE DE QUARESMA

«Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi,

i s’estarà on jo m’estic»

(Il·lustració:
Antoni Daufí, cmf.)
 

  

LA QUARESMA ha de ser un temps de renovació de la nostra capacitat d'estimar: un temps per omplir-nos de vida nova.

Però això, únicament s'aconsegueix d'una manera: acostar-nos a Jesús.

Cada diumenge tenim el privilegi de trobar-nos amb Ell per escoltar la seva paraula i compartir la seva amistat. ¿Deixem que la seva paraula, que és portadora de vida, vagi transformant el nostre cor, fent-nos capaços d'estimar generosament?

A l'evangeli d'avui, Jesús ens ha dit unes altres paraules molt profundes que ens haurien de fer reflexionar: "Si el gra de blat, quan cau a terra no mor, queda sol, però si mor dóna molt de fruit". I també afegeix: “Els qui estimen la pròpia vida, la perden".

El que Jesús ens vol dir és que hem de saber estimar tan sincerament i amb tanta força, que no ens fem enrere encara que ens costi.

Estimar com diu Jesús, significa pensar  més en els altres que en mi mateix... Això és morir, però no per quedar destruït, sinó per donar fruit..

Si nosaltres caminem per la vida tancats en els propis interessos, sense portar una mica d'alegria i d'esperança a les persones que ens envolten, no donarem fruit i la nostra vida serà estèril...

Acostem-nos a Jesús per trobar la llum que il·lumini el nostre camí, i la força que ompli el nostre cor...

dissabte, 20 de març del 2021

14 DE MARÇ

 Full diumenge 14 de Març 2021 - Quart de Quaresma


Fulls mes de MARÇ

Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic;

14 de Març de 2021

QUART DIUMENGE DE
QUARESMA

«Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic;

tots els qui creuen en ell tenen vida eterna.»

 

«Il·lustració:
Antoni Daufí, cmf»

 

                       

Cal conèixer que, en aquesta vida, hi ha moltes coses que no entenem... Per exemple la mort d'un innocent, la mort d'un infant... No ho entenem. Són misteris que s'escapen a la nostra compressió humana.

Però no és solament això. És tota la nostra fe que està plena de misteris incomprensibles....

És que Déu no estimava el seu Fill, Jesús, a la seva mare, Maria, que sempre li foren fidels?. Doncs, per què va permetre que sofrissin tant?. No ho entenem.

Sobretot, hi ha un misteri que és l'enigma més profund de la nostra vida de creients: l'amor  que Déu ens té. Això sí que és incomprensible, totalment inimaginable. Què vol dir, que nosaltres no som persones ignorades, abandonades a la nostra sòlid o a les nostres misèries i sofriments,  a les meves dèbils forces....

Al contrari, som algú que comptem tant als ulls de Déu que, hem "merescut"-entre cometes- que ha merescut que Ell donés el seu Fill únic el tresor més gran que tenim, per què poguéssim ser salvats.

Ens preguntem: -Sabem aprofitar la QUARESMA PER REDESCOBRIR L’ESTIMACIÓ QUE DÉU ENS TÉ ?.

Qui se sent estimat, viu més feliç i se li il·lumina la vida. No hi ha res que ompli tant i  doni tantes ganes de viure com sentir-se estimat.  L'hem fet aquesta experiència de sentir-nos estimats per Déu?.

Ell, únicament la concedeix als qui fan pregària sincera. Perquè Déu sempre salva, Sempre. És la seva obsessió.


dijous, 11 de març del 2021

24 hores per al Senyor

24 HORES PER AL SENYOR

El Papa Francesc convida a tota l'Església Catòlica a la pregària durant un dia. Pregària que es fa amb l'exposició del Santíssim Sagrament a les esglésies i monestirs.

   Aquest any serà els dies 12 i 13 de març.

   Aquí a Sallent, serà, si Déu plau, a l'Església del P. Claret a la vila « el dissabte, dia 13: mati de 10 a 12   i  tarda de 2/4 de 7 a 2/4 de 8. »

Una oportunitat d'unir-nos en pregària amb tota l'Església.-


 

Full diumenge 7 de Març 2021

Full diumenge 7 de Març 2021 -- Tercer diumenge de Març


FULLS MES DE MARÇ 


FULLS MES DE FEBRER

Jesús purifica el temple de Jerusalem

7 de Març de 2021

TERCER DIUMENGE DE QUARESMA

«Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en tres dies»

Jesús purifica el temple de Jerusalem

En la seva qualitat de Messies, Jesús havia de prendre possessió del Temple, però trobà la casa del seu Pare convertida en "casa de mercat".

Jesús neteja el temple de traficants i vol restituir-li la dignitat de casa d'oració. fins a dir:"... no convertiu en mercat la casa del meu Pare".

Un gest profètic de doble vessant. Per un costat reivindica el caràcter sagrat de lloc, que anomena "la casa del meu Pare". Lloc de la presència de Déu enmig del seu poble.

Lloc  doncs, de pregària. de trobar-se amb Déu, que havia de ser respectat i venerar per tothom. Lloc de l'acolliment paterna de Déu envers els seus fidels,  no lloc de possible explotació dels humils per part dels mercaders... que contribuïa a ofuscar i profanar el temple. 

Per altra banda, el gest de Jesús és alhora, un testimoniatge de la seva condició de Messies, Fill de Déu. Lliçó i alertament de totes les generacions de fidels: No pot barrejar-se religió i diners, i menys encara religió i manipulació i opressió del poble..

L'evangelista Joan anota "Els deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura(cf salm 69,lo): "El zel del  vostre temple em consumia". L'Església és el temple de Déu "edificada sobre el fonament dels apòstols i dels profetes amb el mateix Crist Jesús per pedra angular".

El temps de Quaresma és una crida a la purificació del temple de Déu, que és l'Església. Purificació que cal començar per cadascun de nosaltres . Perquè no es tracta sols de creure en Jesús, cal que Jesús pugui confiar de ple en nosaltres.

Nosaltres, que som cridats a ser imatges seves en el món

dimarts, 2 de març del 2021

Fulls Dominicals

Full 28 de Febrer 2021 - 2on. Diumenge de Quaresma 


Fulls mes de Març 2021


Fulls mes de Febrer 2021

Del núvol lluminós es va sentir la veu del Pare

28 de Febrer de 2021

SEGON DIUMENGE DE QUARESMA

«Del núvol lluminós es va sentir la veu del Pare:

Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo»


«Il·lustració:
Antoni Daufí, cmf»

Diumenge quaresmal conegut com el de la Transfiguració de Jesús en una muntanya molt alta.

Recordem que el primer diumenge ens situava  en l'austeritat del camí de la Quaresma al parlar-nos de les temptacions de Jesús en el Desert. Avui ens presenta la Transfiguració on coincideix en la persona de Jesús el que revela Déu Pare, la Fe de l'Església representada pels tres deixebles, per dir-nos que Jesús és el Fill de Déu.

Tot es resumeix en l’única paraula... que diu Déu Pare als homes en l'Evangeli: "Escolteu-lo", que vol dir obeïu-lo, seguiu-lo.

La Transfiguració correspon a un moment decisiu de la vida de Jesús. Ha acabat l'evangelització a Galilea. Incomprès per molts.

Perseguit i destinat a la mort per alguns. Se li acosta la Passió... Es llavors que Jesús es retira a la solitud. "Puja a l'alta muntanya" que és signe que busca la intimitat amb sols el Pare. Porta amb ell els tres deixebles; els necessaris perquè segons la llei puguin donar desprès testimoni.

I en el diàleg amb el Pare es transfigura (signe de la divinitat).

Quan més tard els Apòstols van reflexionar sobre el misteri del Tabor, comprengueren que havia estat un signe profètic de la Resurrecció.

Que aquella hora viscuda en "l'alta muntanya" fou una catequesi intuïtiva de la Glòria que completava l'anterior i dura primera catequesi oral sobre la Creu del Messies, i de tots  els qui el vulguin seguir.

Perquè tan inexacte seria un Evangeli de Creu sense Glòria com un de Glòria sense Creu... Tanmateix  l'única paraula del Pare als homes  en l'Evangeli és "Escolteu-lo".-