dissabte, 9 de març del 2024

Full diumenge 3 de Març 2024

Full diumenge 3 de Març 2024

---- Fulls mes de Març 2024

 3 de Març de 2024

MEDITACIÓ SOBRE LA PARAULA


Jo 2, 13 - 25

“El zel del vostre temple em consumia”

 

           Avui, el fragment de l'Evangeli de Joan ens convida a contemplar l'escena de Jesús netejant el temple. Imaginem les nostres vides com projectes de construcció en curs. Som els constructors, i les nostres eleccions i accions són les pedres que posem.

De la mateixa manera que la pols i les runes poden acumular-se a les parets d'un edifici, també poden el pecat i les distraccions mundanes desordenar la nostra ànima. Aquestes impureses amenacen la santedat del nostre temple interior, allunyant-nos de Déu.

Tal com Jesús va fer servir un fuet de cordes per expulsar els comerciants i els canvis de diners, també desitja netejar els nostres cors de tot allò que dificulta la nostra relació amb Ell, i capgira les taules de la cobdícia, l'orgull i l'egoisme, exhortant-nos a lliurar-nos de tot allò que contamina el temple de la nostra ànima.

Però la història no acaba amb la neteja; s'estén a la reconstrucció. Jesús parla de reconstruir el temple en tres dies, fent referència no a l'estructura física sinó al seu propi cos. Ell és la pedra angular sobre la qual es construeix el nostre edifici espiritual. Mitjançant la seva mort i resurrecció, Ell ens proporciona la base per a la comunió veritable i eterna amb Déu.

Mentre reflexionem sobre aquest passatge de l'Evangeli, considerem l'estat de la nostra pròpia construcció espiritual. Hi ha àrees de la nostra vida que necessiten neteja? Estem deixant que Jesús sigui la pedra angular de la nostra fe? Convidem-lo als nostres cors, deixant que la seva gràcia ens renovi i ens renovi des de dins.      Amén.

 


Full diumenge 25 de febrer 2024

 Full diumenge 25 de febrer

---  Full mes de Febrer 2024

------ Fulls mes de Març 2024

 25 de Febrer de 2024
MEDITACIÓ SOBRE LA PARAULA

Mc9,2-10

“Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo”

 

              L'Evangeli de Marc se'ns presenta el profund misteri de la Transfiguració de Jesús. Aquest esdeveniment revela la glòria divina de Crist i prefigura la glòria de la seva resurrecció.

              Mentre continuem el nostre camí quaresmal, les paraules del Papa Benet XVI a la seva encíclica "Spe Salvi" ressonen en els nostres cors: "La fosca porta del temps, del futur, s'ha obert de bat a bat. Qui té esperança viu diferent." De fet, la Quaresma és un temps d'esperança, un temps en què dirigim la nostra mirada cap a la llum de Crist, deixant que la seva gràcia ens transformi des de dins.

De la mateixa manera que Jesús va portar a Pere, Jaume i Joan a la muntanya, també ens convida a pujar a la muntanya de Quaresma, a viatjar més a prop d'ell mitjançant la pregària, el dejuni i l'almoina. El Catecisme de l'Església Catòlica ens recorda que «la pregària és la relació viva dels fills de Déu amb el seu Pare, que és bo sense mesura, amb el seu Fill Jesucrist i amb l'Esperit Sant». Mitjançant la pregària, obrim el nostre cor al poder transformador de l'amor de Déu, permetent-li transfigurar les nostres vides i renovar els nostres esperits.

Finalment, la veu del núvol a la Transfiguració proclama: "Aquest és el meu Fill estimat. Escolteu-lo". Aquestes paraules ressonen profundament amb l'exhortació del papa Francesc en la seva exhortació apostòlica "Evangelii gaudium": "No ens deixem robar l'Evangeli! No ens deixem robar l'esperança!" (EG 84). En aquest temps quaresmal, escoltem atentament la veu de Jesús, que ens crida a la conversió i a una vida de testimoni alegre.

Mentre vivim el nostre camí quaresmal, que la gràcia de l'amor de Déu transfiguri els nostres cors i ments, apropant-nos cada cop més a l'alegria de la Pasqua.           Amén.