dissabte, 25 d’abril del 2020

Full dia 26 d'abril - Diumenge Tercer de Pasqua
19 d'Abril de 2020
diumenge de Segon de PASQUA
"No siguis incrèdul, sigues creient".

(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)
Resulta estrany escoltar en l'evangeli d'aquest segon diumenge de Pasqua l'apòstol Tomàs confessant la seva incredulitat.
De mica en mica el grup  dels deixebles passen de l'esglai del sepulcre buit a  la pregunta: què deu haver passat?. Tots plegats, apòstols i santes dones reunits en el Cenacle fan el camí, el pelegrinatge cap a la fe que s'acosta de mica en mica al seu terme.
Es resisteix a creure. Jesús ressuscitat es dirigeix ? A ell amb unes paraules que tenen molt de crida urgent, però també d'invitació amorosa: "No siguis tan incrèdul, sigues creient".
Tomàs portava una setmana resistint-se a creure, respon Jesús amb la confessió de fe més solemne que podem llegir en els evangelis: "Senyor meu i Déu meu".
Ens preguntem: Què ha experimentat aquest deixeble en Jesús ressuscitat? .
Què és el que li ha fet canviar de dubitatiu i vacil·lant en home creient?. Quin recorregut interior l'ha conduït de no creure fins a la confiança plena en el Mestre?.. 
Cadascú ha de decidir com vol viure i com vol morir. Cadascú ha de respondre a aquesta crida, que, tard o d'hora, de manera inesperada o com a fruit d'un procés interior, ens pot arribar de Jesús que ens diu: "No siguis incrèdul, sinó creient".
En aquest temps de sofriment necessitem misericòrdia!. Ens convé, avui i sempre, saber aprendre a buscar un Déu amb un cor humil i sincer.
Necessitem el Jesús de la Misericòrdia divina i ser misericordiosos els uns amb els altres.
La festa de la Divina Misericòrdia se celebra el primer diumenge després del Diumenge de Pasqua.

dimecres, 15 d’abril del 2020

12 d'Abril de 2020
diumenge de PASQUA
Pasqua: la Vida derrota la mort
I ho hem de recordar avui, en aquesta Pasqua florida d’enguany en temps d'epidèmia.
Pasqua significa «pas» i cal seguir acompanyant amb la nostra pregària i alimentant amb la nostra esperança aquesta situació. L'esperança —parafrasejo les paraules d'un cardenal— ha de ser per a nosaltres una veritable Pasqua: de l'obscuritat a la llum, de la fragilitat a la força, de l'egoisme a l'amor... Esperant el dia que la malaltia i la mort seran vençudes per sempre: la seva Resurrecció és la nostra.

Avui és el dia en què els cristians recordem Pasqua — el «pas» del Senyor i ens preparem per a la nostra, pel nostre «pas» de mort a vida. Aquesta és l'esperança que hem d'aportar a aquest món angoixat i confinat.
Per això hem de pregar per tots els difunts que, en circumstàncies molt dures, ens han deixat aquestes darreres setmanes. Perquè ja gaudeixin sempre de la Pasqua que ja mai no finirà. I que nosaltres ens hi preparem amb aquesta celebració anual i en siguem testimonis amb la nostra vida i les nostres paraules.
Enmig d'aquesta gran foscor que cobreix tota la terra —foscor de mort, malaltia, incertesa, pobresa i desesperança— hi ha una llum que s'encén, i és la de la resurrecció de Jesús la nit de Pasqua. Una llum que no s'apagarà mai més i que ha d'il·luminar la nostra travessia terrenal.

5 d'Abril de 2020
5è. diumenge de Rams

Rams i Setmana Santa 2020
“Quedeu-vos aquí i vetlleu amb mi”
(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)
            Com podem viure aquests dies sants de la Setmana Santa en aquests temps de la pandèmia.'
            Aquest és el temps el repte que tenim tots els cristians, i tots els pastors de la comunitats, com també de cada persona, i  davant d’aquesta realitat, ben diferent que tenim a les nostres mans, que podem viure cristianament de la passió i mort de Senyor
            Per tal de poder de poder seguir les celebracions religioses de la Setmana Santa a les que   venen donades des de l’abadia-monestir de Montserrat, també també Canals. emissores, canal YOUTUBE bisbat de Vic....
            Ara se'ns ha recomanant les pràctiques de pietat, com la viacrucis, el rosari, el rés en família "La pregària i el servei silenciós són les nostres armes invencibles"
Paraules que recorda el papa Francesc.
            Que ho siguin de veritat per a viure aquests sants de la passió  i mort del Senyor al temps d'aquesta epidèmia..

dissabte, 4 d’abril del 2020

Full dia 5 d'Abril - Diumenge de Rams

Full dia 5 d'Abril - Diumenge de Rams
29 de Març de 2020
5è. diumenge de Quaresma
“Jo sóc la resurrecció i la vida”


(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)
Comencem la darrera setmana de Quaresma abans de la Setmana Santa.
Podríem dir que aquest diumenge està centrat en Déu com a donador de vida, i de vida en plenitud,  Una vida anunciada pels profetes, proclamada pels apòstols i per tota l'Església, el gran signe  que és Jesús.
Déu crida la humanitat cap a la vida. El llibre bíblic del profeta Ezequiel recull una sèrie d'oracles de vida, de salvació.
El poble dels vivents per l'Esperit, el poble de Déu. Allò que en el relat del profeta Ezequiel l'Esperit insinua-que es la trajectòria de la humanitat cap a la assoliment de la vida plena i per sempre és ara anunciat obertament per Jesús en l'evangeli de la resurrecció de Llàtzer, que avui llegim.
Després de proclamar solemnement davant de Marta; "Jo sóc la resurrecció i la vida; els qui creu en mi, encara que morin, viuran", Jesús davant del sepulcre del seu amic, ordena: Traieu la llosa" i cridà fort: "Llàtzer, vine a fora!".
Novament s'ha acomplert la profecia d'Ezequiel i aquesta vegada en la realitat més concreta. El qui havia estat mort, ara pot caminar.
¿Ho creiem, tot això?. Sovint ens hauríem de fer aquesta pregunta. Més encara, l’hauríem de tenir sempre present davant de la nostra consciència: Crist ens ha donar la resurrecció i  vida per sempre.