dimecres, 23 de febrer del 2022

Full diumenge 20 de Febrer 2022

Full diumenge 20 de Febrer 2022 

 

Fulls mes de Febrer 2022 

Sigueu compassius com ho és el vostre Pare

 20 de Febrer de 2022

DIUMENGE SETÈ DE DURANT L'ANY

Us dono un manament nou, diu el Senyor; que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.

Il·lustració: Antoni Daufi

Evangeli:  Lc 6,27-38

Sigueu compassius com ho és el vostre Pare

SER PACIFICADORS  "Estimeu els vostres enemics" És a propòsit de la pàgina evangèlica sobre l'amor  als enemics que escoltem aquest diumenge.

D'antuvi sembla molt clar. A la vida no és tan simple.. El que pretén Jesús es ensenyar-nos a no tornar mal per mal, ni odi per odi, sinó amor, i un amor de qualitat que sigui capaç de se armar els enemics i, alhora, de salvar la persona humana que hi ha dintre la pell de cada un d'ells.

No podem ser pacifistes sense més ni més. Hem de ser pacificadors, que és molt diferent, molt més difícil, però també molt més positiva. 

El pacificador es compromet molt fins el punt que demana per una pau que sigui filla de la justícia i de la llibertat. Això demana molt d'amor. 

En demana tot aquell que ens faci capaços d'alliberar els mateixos enemics del mal que fan, de les injustícies que cometen...

No contemporitzar amb el mal, ni comportar-se com si no hi hagués enemics.

Llegir aquesta plana evangèlica d'avui, com si fos una invitació a la passivitat enfront del mal, no correspon al que veritablement diu l'evangeli que és anunci de salvació, d'alliberament, de veritat, de justícia i d'amor.

No es tracta de ser pacifistes sinó de ser pacificadors.

 Evangeli:  Lc 6,27-38:

    Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
    En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «A vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l'altra. 
    Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dona a tothom qui et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t'ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. 
    Si heu fet bé als qui us en fan, qui us ho ha d'agrair? També ho fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, qui us ho ha d'agrair?
    També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d'estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents.
    Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet».

 

 

 

dilluns, 14 de febrer del 2022

Full diumenge 13 de Febrer de 2022

Full diumenge 13 de Febrer de 2022

 

Fulls mes de Febrer 2022

 

Mans Unides 


 

 

Feliços els pobres. Ai de vosaltres els rics.

13 de Febrer de 2022

DIUMENGE SISÈ DE DURANT L'ANY

Alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.

« Feliços els pobres. Ai de vosaltres els rics. »

Il·lustració: Antoni Daufi, cmf

         L'ENHORABONA; EL REGNE DE DÉU ÉS PER A VOSALTRES

         Parlem de les Benaurances i del sentit que Jesús els hi donava: L'enhorabona, els pobres, els aliats, els qui ploren i el qui viuen patint fam i set, l'enhorabona perquè ha arribat l'hora de posar remei als seus mals.

I això, perquè a partir de suscitar una multitud dhomes i dones compassius, nets de cor i amants de la pau i l la justícia, que es jugaren el físic per ajudar-los a buscar, i a trobar els béns que us falten.

Aquestes Benaurances evangèliques foren també ratificades pel Concili Vaticà II quan parla "de l'opció preferencial pels pobres  i dissortats.

No cal dir que tot el que diem val per el tercer món que ens recorda avui la Campanya de Mans Unides, i també per el quart món, és a dir, aquestes bosses de misèria i sofriment que es donen entre nosaltres i que, potser, a molts ens passen desapercebudes.

Perquè la Societat en el seu conjunt roman insensible davant   una nova derrota que sofreixen els pobres d'avui.

Però també hi ha molts cristians que posen a prova la seva caritat amb compromisos concrets a favor dels pobres i de gent necessitada de bens materials i espirituals.

 

 

 


 

dimarts, 8 de febrer del 2022

Full diumenge 6 de Febrer 2022

Full diumenge 6 de Febrer 2022 

 

Fulls mes de Gener 2022 

Ho deixaren tot i el seguiren

6 de Febrer de 2022

DIUMENGE CINQUÈ DE DURANT L'ANY

Veniu amb mi, diu el Senyor,

i us faré pescadors d'homes.

Ho deixaren tot i el seguiren

Il·lustació: Antoni Daufí, cmf
 

PESCADORS D'HOMES... En convidar els seus  primers deixebles a anar amb ell, Jesús diu que vol fer-los "pescadors d'homes"

       Aquesta expressió "pescadors d'homes", sovint s'ha interpretat en el sentit que la feina que han de fer els seguidors de Jesús és una mena de conquesta  astuta de la consciència de la fent a favor de la causa cristiana.

En realitat, però, Jesús fa un joc de paraules amb l'ofici dels seus primers amics i la comesa que els assenyala.

I cal saber-ho entendre així, cal l’apostolat cristià, si amb alguna cosa no ha d'assemblar-se, és a l'art de pescar. I si alguna cosa no ha de fer, és lligar les ànimes i enxarxar els cor per oferir-los a Déu

L'art de pescar és l'art de fingir, d'engalipar. L'apostolat cristià, en canvi, ha de ser l'art de revelar, de fer conèixer les fonts de la llum i de la força dels cristians.

L'evangelització ha de ser tota una altra cosa que uns pesca o una conquesta. Mes que res ha de ser una transparència de la fe que tenim i de l'alegria que ens proporciona; ha de ser comunicació d'esperança que

hi ha en nosaltres i de l'amor que mou el nostre viure amb els llavis ho hem de predicar i amb la nostra conducta avalar-ho...

El nostre apostolat ha d'explicar les raons per viure que tenim nosaltres els cristians.