dissabte, 30 de maig del 2020

Full diumenge 31 de Maig 2020 - PENTECOSTA
24 de Maig de 2020
diumenge L'Ascensió de Jesús
L'ASCENSIÓ DE JESÚS

(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)
L'Ascensió de Jesús solem veure-la coma la "marxa" definitiva del Senyor, que retorna al Pare.
Els deixebles perden la seva companyia física. "i  el perderen de vista". El més important d'aquest misteri no és tant la marxa de Jesús com el fet que el deixebles prenen consciència que el Senyor és amb ells- en l'Església- d'una manera nova.
De fet, Jesús no marxa, abandonant els seus. Tres vegades Sant Lluc fa servir aquesta expressió amb aquestes paraules: "Fins el   dia que fou endur al cel; s'enlairà davant d'ells i un núvol se l'endugué; aquest, Jesús, que ha   estat endut entre vosaltres cap el cel".
El temps de la seva missió ha acabat. Jesús ha fet el que el Pare li havia encomanat. La resurrecció de Jesús inaugura els temps nous. Per això ara és endut al cel. El Fill torna al Pare i l´home entra per sempre a compartir la intimitat.
Amb la seva gloriosa Ascensió ,tenim la certesa que "a la glòria on ha arriba el Cap també el cos (l’Església) té l'esperança d'arribar-hi. Sabem que "no hi ha pujat per apartar-se de la nostra petitesa, sinó perquè nosaltres, els seus membres, tinguéssim la confiança de seguir on ens ha precedit
el nostre cap i pastor"(Prefaci de l’Ascensió)

diumenge, 24 de maig del 2020

Full diumenge 24 de Maig 2020 - L'ASCENCIÓ
17 de Maig de 2020
diumenge de Sisè de PASQUA
VIURE EN LA VERITAT DE JESÚS
(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)

No hi ha a la vida una experiència tan misteriosa i sagrada com el comiat de l’ésser estimat que se’ns en va més enllà de la mort. Per això l’evangeli de Joan tracta de recollir en el comiat últim de Jesús el seu testament: el que no han d’oblidar mai.
Ressonen amb tota la força de vida nova que porten a dintre en les nostres eucaristies i espiritualment: "Si algú m'estima, guardarà la meva paraula i el meu Pare l'estimarà, i vindrem a ell i en ell farem estada".
Estimar Déu és el primer  i més important de tots els preceptes. Podem estimar Jesús perquè ell ha estat el primer d'estimar-nos.
I el cristià viu la vida de Jesús ressuscitat. Per això estimar Jesús i obeir els manaments de Jesús són dues expressions d'una única i idèntica realitat.
L'amor a Jesucrist que és de fidelitat al Senyor, no és fàcil. Hi ha massa obstacles exteriors i interiors que ho dificulten i ara en temps de pandèmia. Potser la conversió que més necessitem avui els cristians és anar passant d’una adhesió verbal, rutinària i poc real a Jesús cap a l’experiència de viure arrelats en el seu «Esperit de la veritat».
Ens anem preparant per a la celebració de la Pentecosta, de la presència activa a l'Església de Jesús, de l'Esperit Sant. Aquell Esperit que, per ajudar la nostra feblesa de la pandèmia, intercedeix amb gemecs que no es poden expressar... "que es posa en lloc nostre... i intercedeix a favor del poble sant tal com Déu ho vol".

dijous, 14 de maig del 2020

10 de Maig de 2020
diumenge de Cinquè de PASQUA
}Jo sóc el camí, la veritat i la vida~ 

(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)
Som en el cinquè Evangeli, en el "discurs de comiat" i en temps de pandèmia,  Jesús s'acomiada dels seus deixebles moments abans de lliurar-se a la Passió.
Els exhorta  a imitar l'esperit que  l'ha mogut a ell, units a ell i a donar fruit, a no deixar-se endur per la tristesa, a complir el manament nou d'estimar-se i a viure  la unitat en comunió. El "testament", però, de Jesús pren  una dimensió de futur, que el fa del tot original:" Tornaré i us prendre a casa meva", i la promesa de l'Esperit Sant, que serà enviat als creients després de la glorificació  de Jesús.
En aquest context es compren millor la pregunta de l'apòstol Tomàs: "Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí hi porta?", I es que a l'apòstol Tomàs li costava veure cap camí més enllà de la mort. Per això diu Jesús: "Jo sóc el camí, la veritat i la vida, ningú no arriba al Pare, si no hi va per mi". Vet aquí la gran revelació de la fe cristiana, no sols respon a una situació concreta d'aquell moment, sinó que es converteix en el gran interrogant de la comunitat cristiana de tots els temps: on és ara Jesús i com podem arribar fins a ell?.
Es el camí de la resurrecció, un camí que Jesús no vol fer sol, sinó que s’obre darrera seu, i amb comunió amb ell i espiritualment, l'emprenguem també nosaltres.

diumenge, 10 de maig del 2020


Full diumenge 10 maig 2020 - Diumenge Cinquè de Pasqua
3 de Maig de 2020
diumenge de Quart de PASQUA
El Senyor és el meu pastor, no em manca res”

(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)
Porta de la Humanitat redimida de Jesús el bon Pastor. En ple temps pasqual i de la pandèmia, la litúrgia  ens presenta la figura de Jesús bon pastor.
Quin secret s’amaga en aquesta «porta» que legitima els veritables pastors que hi passen i desemmascara els estranys que entren «per un altre indret», no per tenir cura del ramat, sinó per fer-li mal? Els fariseus no entenen de què els està parlant aquell Mestre.
Tots anàvem com ovelles disperses, cadascú seguia el seu camí; però el Senyor ha carregat damunt d'ell les culpes de tots nosaltres. Quan era maltractat, s'humiliava i no obria la boca”. Com els anyells portats a matar, segons el quart cant del Servent de Jahvé d’Isaïes 53: "....
Sendes i camins “no sols de mort sinó també de resurrecció”  que ja es troben la història de l'Església. Crist, el Pastor sofrent,
"Us ho dic amb tota veritat: Jo sóc la porta de les ovelles perquè les meves ovelles tinguin vida, i en tinguin a  desdir", diu Jesús... Que la tinguin a l'abast i en abundor.
Avui som convidats a fer “comunió entranyable i espiritual” amb el Pastor que crida la seva Església a seguir els seus passos per les senderes dures de la mort i els camins gloriosos de la resurrecció.
Necessitem respirar com més aviat millor un clima més amable a l’Església. No sortirem d’aquesta crisi si no tornem tots a l’esperit de Jesús. Ell és «la porta». 

dissabte, 2 de maig del 2020


Full dia 3 de maig - Diumenge Quart de Pasqua
26 d'Abril de 2020
diumenge de Tercer de PASQUA
"Queda't amb nosaltres"
(Il·lustració: Antoni Daufí, cmf)

Sortit del  si  del  Pare, entra  en  la  història dels homes i, caminant  amb  ells, se'ls enduu  cap a  la  vida  per sempre tot passant  pel congost de la creu i superant-lo.
Es tracta dels dos deixebles d’Emmaús que encarnen la humanitat- desanimada- entestada a no veure-hi més enllà de les limitades possibilitats  dels seus raonaments i de les seves conviccions  personals.
"Jesús mateix els  aconseguí!". Per això els costa tan  d'entendre! "Llavors, començant pels Llibres  de Moisès  i dels profetes, els exposava  tots els llocs de les Escriptures  que es referien a Ell !.
"Queda't amb nosaltres" li diuen els deixebles.
"I entra a la casa per quedar-se amb ells". Es la pausa de la celebració litúrgica (Missa). Ho  deixem tot  per  reunir-nos amb  els germans i fer que entre tots  Crist  es faci present enmig nostre.
La Paraula de Jesús interpel·la. "Jesús entrà per  quedar-se amb ells", quan apareix ja la fosca. Una aturada.
"I prengué  el  pa, digué la benedicció, el partí i Els el donava". Eucaristia!. "En aquell moment se'ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell  desaparegué. Havien arribat a la comunió.
El Senyor era amb ells i el "veien amb els ulls de la fe" que els havia obert.  Un cop feta l'aturada, la pausa de l'eucaristia, aquesta els porta a la missió, a donar testimoni del que han viscut i retornen on estan reunits els deixebles de Jesús a Jerusalem. Tot passa per la comunió  de “l'Església, ara amb la comunió espiritual en aquest temps de pandèmia”.