dimecres, 25 de gener del 2023

DIADA DE LA PARAULA DE DÉU

 

DIADA DE LA PARAULA DE DÉU


Ressò en les Misses Dominicals... en el Temple del P. Claret i a la Parròquia Santa Maria a la vila.

Com a novetat: la presentació en un sol volum de la Bíblia (en castellà) traduïda pel bisbe  Fèlix Torres Amat de la influent família del Torres Amat en el segle XIX a la vila de Sallent..

Com cada any s'ha col·locat un mostrari de diferents edicions de bíblies, nous testaments i material bíblic. 
DIADA DE SANT SEBASTIÀ

 

DIADA DE SANT SEBASTIÀ

De ben segur que el noi i jove Antoni Claret hauria pujat a l'església al Castell de la seva vila amb motiu de complir el "vot de poble" en acció de gràcies a Sant Sebastià, per haver-los lliurat de la pesta i epidèmies des de entrat el segle XV.

    En el transcurs del temps perdura aquesta antiga tradició en la diada  de Sant Sebastià, dia 20 de gener, amb l'eucaristia que s'hi celebra, tot demanant ser deslliurats ara de la pandèmia,Covid-19  dels nostres dies.

Heus  aquí fotografies de la diada d'enguany a l'església romànica rotonda mil·lenària (bellament restaurada darrerament) a la vila de Sallent a la comarca del Bages.FULL DIUMENGE 22 DE GENER 2022 

FULL DIUMENGE 22 DE GENER 2022 


Fulls mes de Gener 2023 


DIADA DE LA PARAULA DE DÉU 


DIADA DE SANT SEBASTIÀ 

Jesús predicava l'Evangeli del Regne...

 

22 de Gener de 2023

DIUMENGE  III DE DURANT L'ANY


Jesús predicava l'Evangeli del Regne,

i guaria en el poble tota malaltia.

Evangeli Mt 4,12-23

Anà a viure a Cafarnaüm,

perquè s'havia de complir allò que anunciava Isaïes

 

   La crida de Jesús als deixebles és fonamental per l’Evangeli.

Jesús pren totalment la iniciativa: ":"veié dos germans, Simó, l’anomenat, Pere: "Jesús pujà a la barca de Simó i el seu germà Andreu .Jesús els diu:" veniu amb mi i us faré pescadors d'homes, el mateix passa amb Jaume i el seu germà Joan" els veié´ i els cridà"

I així fins els dotze sense cap mediació; els  únics protagonistes són Jesús -el qui crida- i els deixebles- els cridats.

Més endavant l'evangelista sant Lluc presenta  la crida, havent  obrat ja miracles: "Jesús pujà a la barca de Simó i després li digué: no tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes".

Els  primers deixebles arriben a Jesús empesos per Joan Baptista per una baptisme de conversió...

La crida sempre resta incompleta sense la resposta decidida i generosa dels cridats:

«Simó i Andreu ells immediatament deixaren les xarxes  i el van seguir; Jaume i Joan, ells immediatament també deixaren la barca i el pare, i el van seguir"»

Perquè la crida no esdevingui inútil cal que els possibles cridats visquin amb les orelles i el cor oberts.