dimarts, 19 de juliol del 2022

Full diumenge 17 de Juliol 2022

Full diumenge 17 de Juliol 2022 


Fulls mes de Juliol 

"MARIA, LA GERMANA DE MARTA, HA ESCOLLIT LA MILLOR PART"

 17 de Juliol de 2022

DIUMENGE XV DE

DURANT L'ANY LITÚRGIC

Feliços els qui amb cor bo i dòcil guarden la paraula de Déu, i donen fruit amb perseverança.


Evangeli Lc 10,38-42

"MARIA, LA GERMANA DE MARTA, 

HA ESCOLLIT LA  MILLOR PART"

   No es pot viure solament de cotxes, blancs i política...Com tampoc es pot viure solament de vídeos, ordinadors i esperances de rifes...

I també ho podem dir no es pot viure sense il·lusions, sense estimar.

És més que probable que Jesús volgués dir-nos tot això amb la defensa que fa de Maria a Betània, aquella noia que s'ha assegut davant seu per escoltar lo mentre la seva germana gran, Marta, s'escarrassa per atendre hostes i convidats.

En la visita que els fa Jesús, Maria no faltarà cosa que asseure's als peus, que era la postura del deixeble davant del seu Mestre.

Postura  que el  duia no només a escoltar-lo sinó també a contemplar-lo.

No és estrany que Marta, la germana atrafegada per poder-lo obsequiar, demani a Jesús: "Senyor, digui-li a la meva germana que m'ajudi".

I la resposta de Jesús és sorprenent: "Només n'hi ha "una" cosa necessària, Maria ha escollit la millor part". 

Jesús amb aquesta resposta confirma que no es tracta pas de contraposar sinó de prioritzar... Posar en pràctica el que en la pregària s'escolta i ha après.

L'escolta de la paraula de Jesús és el començament absolut de la vida de tot cristià-

 

 

 

Full diumenge 10 de Juliol 2022

Full diumenge 10 de Juliol 2022 

 

Fulls mes de Juliol 

 

Fulls any 2022 

Per a mi, qui són aquests altres ?

 

10 de Juliol de 2022

DIUMENGE XV DE

DURANT L'ANY LITÚRGIC

Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida, vós teniu paraules de vida eterna.

Il·lustració: El bon samarità, Pelegrí Clavé (1838)

 


Evangeli Lc 10,25-37

Per a mi, qui són aquests altres?

 

       QUI SÓN ELS ALTRES QUE HAIG D'ESTIMAR'? Pregunta el    Mestre de la Llei per justificar-se.... En el context de l'Antic Testament, el proïsme que cal estimar és només el del meu poble, el qui és al meu costat..

L’aclariment de Jesús amb la "Paràbola del bon samarità”, revoluciona  el concepte de proïsme que passa a tenir un sentit dinàmic, com llegim a la paràbola .

Quin d'aquests tres" es va comprometre com a proïsme" de l'home que "va caure en mans dels bandolers.

Vegem: "Un sacerdot quan el veié mig mort, passà de llarg per l'altra banda..". Segons la legislació de l'Antic Testament, tocar un cadàver fa impur al sacerdot i l’incapacita per exercir el seu ministeri... El que és important és dotar-los... (levita i sacerdot...)

El que resulta important és posar de relleu el que fa el "samarità": "Compadir-se'n...", perquè és l'estil de Jesús; i es compadeix " com el Pare misericordiós amb el fill pròdig.

Així Jesús aclareix que  el "meu proïsme" no és tant qui està al meu costat, sinó a qui i com m'aproximo jo, és a dir,  a aprendre la lliçó del samarità: disposat a ajudar a tota persona.

 

 

 

dijous, 7 de juliol del 2022

Full diumenge dia 3 de Juliol 2922

Full diumenge dia 3 de Juliol 2922 


Fulls mes de Juliol 


Fulls mes de Juny 

La pau que li desitgeu reposarà en ell

 

3 de Juliol de 2022

DIUMENGE XIV DE

DURANT L'ANY LITÚRGIC

 

Que la paraula de Crist, en tota la seva riquesa, tingui estada entre vosaltres.

Il·lustració: 

Antoni Daufí. cmf

 

Evangeli Lc 10,1-12.17-20

La pau que li desitgeu reposarà en ell

 

   No podíem pas escoltar un evangeli més adient per a aquest diumenge d'estiu. Els camps semblats ja estan madurs. Tot està a punt per omplir els graners.

   Només falten els segadors. Promet ser abundant... Ara bé el primer que cal fer davant el problema de la collita abundant i els pocs segadors" és pregar a l'amor dels sembrats perquè enviï més treballadors".

La necessitat de treballadors és el primer motiu per la súplica.. Però la pregària autèntica duu al compromís missioner: "Aneu".  Tot sabent que "us envio com anyells enmig de llops". Somniar una missió cristiana fàcil i a favor de corrent, és desviar-nos del camí del Crist...

En comptes de queixar-nos que el món està malament, comencem pregant. Significarà que ens sentim responsables de la salvació de els persones, que ens envolten: que és un qüestió que ens preocupa. Es un primer pas.

Però no n'hi ha prou amb la pregària: cal passar a l'acció. No és tracta de fer discursos per convèncer. Avui la gent "passa" dels discursos.  Però segueix sent sensible a la pedagogia de l'impacte. Es a dir, es tracte de prendre certes actituds enfront de la vida que "xoquin", que facin impacte, que sorprenguin....

La Bona Nova de Jesús s'escampa per mitjà de la serenor, de la bondat, de la comprensió, l'esperit de servei. I no pas per la violència, ni que sigui verbal.... Sobretot Jesús ens demana que siguem aquells que "curen" ferides i "porten pau".  

Aquest és l'encàrrec que fa Jesús als deixebles. I és també l'encàrrec que ens fa a nosaltres.