dimarts, 31 de maig del 2022

Full diumenge 29 de Maig 2022

Full diumenge 29 de Maig 2022 

 

Fulls mes de Maig 2022 

 

Fulls mes de Juny 2022 

Mentre els beneïa, era emportat amunt cap al cel

 29 de Maig de 2022 

SETÈ DIUMENGE DE PASQUA

ASCENSIÓ DEL SENYOR

Aneu a convertir tots els pobles;

jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.

Evangeli Lc 24,46-53


Mentre els beneïa, era emportat amunt cap al cel

 

Es avui que recordem que Jesús ,en amagar la seva presència física, ho feu bo i posant a les mans dels seus deixebles el Manament de l'Amor mentre ascendia al cel, els anava beneint: "I ,mentre els beneïa, se separà d'ells", diu l'evangeli de sant Lluc.

Jesús, puja al cel i ens deixa el manament de l'amor, i ens fa responsables d'escampar i promoure a la terra d'amor que ha de convertir el món en una immensa Eucaristia , en una grandiosa acció de gràcies al Déu Pare universal.

   Amb l'Ascensió de Jesús, "assegut a la dreta de Déu Pare, vol dir que  el Fill de Déu, ressuscitat, el mateix Jesús de Natzaret i de la Passió, comparteix amb el Pare la plenitud de la sobirania divina sobre tota la realitat present o futura de l'univers.

L'Ascensió marcarà, doncs, el punt de partença de l'Acció de l'Església en el món, segons el llibre dels Fets dels Apòstols.

Precisament Jesucrist assistirà a l'Església dels Apòstols, comunicant-los  constantment l'Esperit Sant..., havent-los comunicat abans la Missió universal i els temes essencials: Crist, la Conversió, el Perdó dels pecats. I començant per Jerusalem, santuari de la Redempció...

Iniciant així el  temps de l'Església, Temps d'evangelitzar el món... Fins que Jesucrist  gloriós tornarà, la seva parusia, on ens trobarem tots junts amb Ell a la Glòria definitiva....Ell està en el Cel, i, per tant també en la profunda intimitat de cada home, dóna unit a Déu.... Que és absència aparent, que és entranyable Presència.!!

 

 

 

dimecres, 25 de maig del 2022

Full diumenge 22 de Maig 2022

Full diumenge 22 de Maig 2022 

 

Fulls mes de Maig 2022 

 

 

L'Esperit Sant us farà recordar tot el que jo us he dit

 

 22 de Maig de 2022 

SISÈ DIUMENGE DE PASQUA

Qui m'estima, farà cas de les meves paraules,

diu el Senyor;

el meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell.

Il·lustració: A. Daufí, cmf

Evangeli Jo 14,23-29

L'Esperit Sant us farà recordar tot el que jo us he dit

 

El nostre Déu, el Déu de Jesucrist- notàvem diumenge passat només ens posa un manament: estimar.

Ara bé segons com, podria semblar  que la moral proposada per l'evangeli cristià- la de l'amor com  a ànima de la conducta-és una moral fàcil, còmoda, amb un cert aire de laxisme.

No és pas així de bon tros. La moral cristiana és exigent, fins i tot rigorosa, car l'amo, el seu arquitecter fa posar el centre de gravetat del propi jo en els interessos d'aquells a qui s'estima. La moral cristiana, és severa i exigent per bé senzilla, clara i entenedora.- I els resultats, quin són?:

Als qui compleixen aquests manament, Déu viurà en ells i plantarà en el seu cor la tenda de la seva pau...

Així el qui mira dins el seu propi cor hi troba Déu que és la font de l'alegria. O també aquella altra expressió que diu que som un edifici construït per fora amb tota la terra, i il·luminat per dintre amb totes les estrelles, on habita, silenciós, el seu arquitecte.

A més els cors que estimen, Déu els farà florir la pau, una pau diferent de la que dona el món. La pau que Déu dóna neix de l'amor, creix en la justícia i s'expandeix en la llibertat.

¿I no serà hora que els cristians deixem de mantenir segrestat aquest Déu el Déu de Jesucrist-i el comuniquem generosament al món?.

 

 

dimarts, 17 de maig del 2022

Full diumenge 15 de Maig 2022

Full diumenge 15 de Maig 2022 


Fulls mes de Maig 2022 


IMATGES DE LES CONFIRMACIONS 15 de Maig 2022 

 

 

Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.

 15 de Maig de 2022 

CINQUÈ DIUMENGE DE PASQUA

Us dono un manament nou, diu el Senyor:

Il·lustració: A. Daufi, cmf

Que us estimeu els uns als altres tal

com jo us he estimat.

Evangeli Jo 13,31-33a.34-35

 

L'evangeli d'avui ens ajuda a fer un nou traç o semblança del rostre diví: ens diu que Déu només ens ha imposat un sol manament: Vol que ens estimem. "En això coneixeran que sou cristians".

L'amor és la sola virtut humana. Totes les altres virtuts no en són més que expressions o aspectes concrets... De fet, al capdavall de la nostra vida, al final de la nostra estada en aquest mon, Déu farà servir aquesta paraula "estimar" com a balança per passar-nos comptes..

Amor, amor que tot el demés són paraules!

Pel que fa a la nostra conducta, esforcem-nos a estimar i no deixem que res més ens preocupi o ens obsessioni.

I això val fins i tot, per als qui no comparteixen amb nosaltres la visió cristiana de la vida.

Quedem-nos en aquest sol precepte: ESTIMARAS! Segons com, podria semblar que la moral proposada per l'evangeli cristià- la de l'amor com a ànima de la conducta-és una moral fàcil, còmoda..

No es així de bon tros. La moral cristiana, és severa i exigent per bé que senzilla clara i entenedora., i tot perquè Déu viu en el cor que estima..

 

 

dilluns, 9 de maig del 2022

Full diumenge 8 de Maig de 2022

Full diumenge 8 de Maig de 2022 

 

Fulls mes de Maig 2022 

Evangeli Jo 10,27-30 - Jo soc el bon pastor

 8 de Maig de 2022 

QUART DIUMENGE DE PASQUA

Jo soc el bon pastor, diu el Senyor:

jo reconec les meves ovelles,

i elles em reconeixen a mi.

Evangeli Jo 10,27-30


Jo dono la vida eterna a les meves ovelles

 

Il·lustració: Antoni Daufi, cmf
DÉU ENS ESTIMA TAL COM SOM.... Es tracta- dèiem diumenge passat- de tenir un bon concepte de Déu; es tracta de saber que Déu és entranyablement proper i amic fins al punt de preparar torrades i peix a la brasa per als seus deixebles.

L'evangeli d'aquest diumenge- quart de Pasqua- continua el mateix tema i n'aporta altres característiques: Una d'elles és que Déu ens coneix tots i cadascun pel nostre nom; que per ell, cada un de nosaltres és únic i irrepetible, i que ens estima tal com sóm, incansablement..

I això és important, perquè ens confirma que Déu no és pas una vaga energia universal, ni el principi fontal de la creació, sinó un ésser personal capaç de relacionar-se amb nosaltres, de donar-se i d'acollir, és a dir, capaç d'estimar..

Com diu la cançó "Pescador duna altra mar": ens mira als ulls i, somrient, pronuncia el nostre nom..."

Aquesta meravellosa realitat, l'hem de posar de relleu en el nostre ànim, però també l'hem de fer conèixer a tanta gent que en la soledat del seu cor i en les cantonades dels seus fracassos... pot ser escoltada pel Déu vertader que pot i vol fer-ho.

 Evangeli Jo 10,27-30

    Lectura de l'evangeli segons sant Joan
    En aquell temps, digué Jesús: «Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les reconec i elles em segueixen. 
    Jo els dono la vida eterna: no es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u».