divendres, 15 de setembre del 2023

Full diumenge 10 de setembre 2023 -- Evangeli Mt 18,15-20

Full diumenge 10 de setembre 2023   ---  

___________________________________________________

Fulls mes de Setembre 2023

==========================================

10 de Setembre de 2023 - DIUMENGE VINT-TRES - 


Déu, en Crist, ha

reconciliat el món amb

ell mateix, i a nosaltres ens

confia el missatge de la reconciliació.

 

Evangeli Mt 18,15-20

 

Si fa cas de tu, t'hauràs

guanyat el teu germà

 

L'amor sempre facilita les coses... Nosaltres no vivim pas sols, sinó envoltats d'altres persones: a casa, a la feina veïnat, a la comunitat.

I ben aviat ens n’adonem d'una cosa: que les persones que ens envolten no són perfectes.

De vegades actuen malament, o almenys ho sembla: fan coses incorrectes, prenen actituds contràries a l'evangeli.

Davant d'aquest fet, que és de l'experiència diària, quina és la nostra reacció?,

N'hi ha que reaccionen criticant. Alguns sembla que en tinguin vocació d'espies, s'assabenten de totes les faltes dels altres, i així no poques actituds humanes en relació amb els altres...

En el fragment evangèlic d'avui, Jesús posa de relleu una sèrie d'instruccions als seus deixebles sobre la vida comunitària (en el fons s'entreveu una comunitat cristiana que té problemes de convivència)...  Jesús, doncs. dona unes normes de procediment, i els recorda alguns principis per exercir d'ofici de pastors en la comunitat cristiana, ensenyant-los amb qui esperit ha d'actuar per acollir els germans.

Aquest discurs Jesús el desenvolupa en tres moments: la primacia dels humils en el Regne de Déu, la correcció fraterna i la paràbola del perdó...

Tres moments on el posa en joc la felicitat en la convivència humana i cristiana.

 


dimecres, 6 de setembre del 2023

Full diumenge 3 de Setembre 2023 --- Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix

Full diumenge 3 de Setembre 2023  ---  Fulls mes de Setembre 2023   ---- Fulls mes d'Agost 2023

3 de Setembre de 2023 - DIUMENGE VINT-DOS

Que el Pare de nostre Senyor Jesucrist

il·lumini els ulls del nostre cor

perquè coneguem a quina

esperança ens ha cridat.

 

Evangeli Mt 16,21-27

Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix

 

El fragment evangèlic d'avui ens parla del primer anunci de la passió de Jesús i la consegüent reacció de l'apòstol Pere.

Així en continuïtat veiem com la segona part d'aquest fragment evangèlic es quasi exclusivament dedicada als deixebles, i com Jesús intenta adoctrinar-los sobre el signe i el valor de la creu, i preparar-los per als dramàtics esdeveniments que tindran lloc a Jerusalem.

Arribat el moment oportú Jesús confia el secret als deixebles. Ells no l'entenen, ja que esperen un altre destí per al Mestre.

I Pere es rebel·la, protesta i increpa Jesús. Aquest el corregeix i li ensenya que el veritable deixeble no ha de pensar com els homes, és a dir, amb criteris exclusivament humans (Pere compta amb el seu valor i l'espasa), sinó com Déu.

Jesús li recorda la condició per seguir-lo (renunciar als propis criteris, interessos, tendències...) i "prendre la pròpia creu (malaltia, patiment, lluita interior, responsabilitat... martiri).

Ser deixeble de Jesús és seguir Crist en el camí de la creu.

Altres sentències de Jesús són: que la vida divina val més que la pròpia vida, més que tot el món sencer, fora d'ella l'única alternativa és un fracàs etern.

 


divendres, 1 de setembre del 2023

Full 27 d'Agost 2023 --- Et donaré les claus del Regne del cel

Full 27 d'Agost 2023   .---.   Fulls mes d'Agost 2023  ---  

Fulls mes de Setembre 2023

 27 de Agost de 2023  --  DIUMENGE VINT-UN


Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo 
edificaré la meva Església

i les portes del Reialme de la Mort

no li podran

resistir.

Evangeli Mt 16,13-20

Tu ets Pere. Et donaré les claus del Regne del cel 

   El nostre episodi evangèlic d’avui, situat a la comarca de Cesarea de Filip (terra paganitzada més enllà de la frontera d'Israel) conté un diàleg, probablement els més famós entre Jesús i els seus deixebles.

Aquest diàleg es pot dividir en dues seccions: ¿qui és Jesús?, ¿qui és Simó Pere?.

Jesús a partir de dues preguntes del mestre el comença: ¿Què diu la gent del Fill de l'home?. ¿Qui diuen que és?, i vosaltres ¿qui dieu que sóc?

Simó Pere pren la paraula i respon per tots: Jesús no és sols el Messies, sinó també el Fill de Déu.... en el sentit més exacte....

Jesús felicita a Pere per no haver-se deixat portar per un criteri natural (cap home de carn i sang), sinó pel que li ha estat revelat.

I tot seguit, Jesús li posa el sobrenom de "Pere" (roca, fonament de l'Església) i el mal ni lo podrà resistir, i li dona autoritat: "l'entrega de les claus" i la facultat de lligar i de deslligar, en clara al·lusió al poder de perdonar els pecats concedit a Pere i a l'Església.