dimarts, 28 de juny del 2022

Full diumenge 26 de Juny de 2022

Full diumenge 26 de Juny de 2022 

 

Fulls mes de Juny de 2022 

 

Fulls mes de Juliol de 2022 

Us seguiré per tot arreu on anireu

 

26 de Juny de 2022

DIUMENGE XIII DE

DURANT L'ANY LITÚRGIC

Parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta;


vós teniu paraules de vida eterna.
Evangeli Lc 9,51-62
Resolgué decididament d'encaminar-se a Jerusalem.

Us seguiré per tot arreu on anireu

 

     Sempre en camí... Jesús "Camí cap a Jerusalem"     L'evangelista sant Lluc descriu les coses que van succeir durant el camí en la perspectiva dels deixebles.

Pensa en els apòstols o missioners cristians, als qui ha de servir de lectura formativa. Jesús i els seus formen. un nombrós equip missional.. que serà l'Església essencialment "apostòlica" o "missionera", sempre en el camí de l'evangelització.

Tres són les sentències pels qui es volen acollir al seguiment de Jesús. Aquestes posen de relleu la serietat de la crida de ser deixeble de Jesús, a qui li promet "us seguiré per tot arreu", l'avisa dels riscos d'optar per seguir-lo. "El Fill de l’home no té on reposar el cap". Entrar en comunió de vida amb el Mestre és assumir l'estil de vida d'un profeta itinerant.

A qui, acceptant la crida, li demana "anar primer a casa per enterrar el pare, li respon escandalosament. "Deixa que els morts enterrin els seus morts". Cal posar-se al servei de l'anunci del Regne de Déu.

Al  qui prometent "vinc amb vós", demana "d'anar primer a dir adéu als de casa". De forma taxativa li respon:" Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és apte per al Regne de Deu"..

Amb el rerefons de la crida del profeta Elies  a Eliseu, Jesús recorda la prioritat del treball pel Regne de Déu.

 

 

 

 

 

Full diumenge 19 de Juny de 2022

Full diumenge 19 de Juny de 2022 

 

Fulls mes de Juny 

Tothom en menjà tant com volgué

 

19 de Juny de 2022

FESTA DEL CORPUS CHRISTI

Il·lustració: 

Antoni Daufí. cmf

 

Jo sóc el pa viu, baixat del cel, diu el Senyor; qui menja aquest

pa, viurà per sempre.

Evangeli Lc 9,11b-17

Tothom en menjà tant com volgué

 

L'EUCARISTIA PORTADORA DE VIDA

L'Eucaristia és el tresor més gran que posseïm aquí a la terra.- La valorem de veritat? No s'hi val combregar  "per a res", per simple rutina..., 

L'Eucaristia, que és el nostre aliment espiritual, no ens deixa igual que abans de rebre-la. Sinó  que  en Crist hem d'alimentar la fe de cristians en tota la seva esplendor..

Hem d'entendre que tots ens apleguem per fer la missa, que no només venim per sentir la missa sinó a fer-la amb el sacerdot.

Perquè venim a oferir i a fer sacrifici amb ell, encara que només ell parli i amb les seves mans ofereixi, però tots oferim. 

I això vol dir que ens fem sacrifici amb el sacrifici de Crist. Que ens fem ofrena amb  la seva pròpia ofrena.

I això demana una coherència de vida i d'acció. Perquè  el que mengem de Crist hem de viure com Crist hi va fer, sent conscients que la nostra vida respongui a aquestes experiències.

Hem de fer de la vida una Eucaristia (Acció de gràcies) i així imitar en la vida el que se celebra en l'altar, Misteri eucarístic per ser consagrat, per ser rebut i adorat, i també un misteri per ser imitat.

Perquè som el que celebrem i celebrem el que vivim.

 


 

dijous, 16 de juny del 2022

Full Diumenge 12 de Juny de 2022

Full Diumenge 12 de Juny de 2022 

 

Fulls mes de Juny 2022 

Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant....

 

12 de Juny de 2022 

FESTA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT

Il·lustració: Antoni Daufí, cmf
    Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, a Déu que és, que era
i que ha de venir.

Evangeli Jo 16,12-15

Tot allò que és del Pare és meu;

l'Esperit Sant rebrà d'allò que és meu i us ho anunciarà

 

       "En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant".

       L'evangeli d'avui ens transmet també una altra ensenyança: ens revela un aspecte important de la intimitat d'aquest Déu que habita en nosaltres.

Vol que entenguem que ser cristià no és creure senzillament en Déu, Sinó creure en un Déu que és Pare: és a dir, que ens ha creat, que ens ha donat la vida i que té providència de nosaltres perquè ens estima

És creure en un Déu que també és Fill: és a dir, un germà nostre que ha volgut experimentar el dolor, la injustícia i la mort com nosaltres, perquè tinguéssim la seguretat que ens comprèn.

Creure en un Déu que Esperit Sant: és a dir, una força d'amor que habitat en els nostres cors, que ens va de cobrint progressivament el sentit de la paraula de Jesús i que ens va impulsant assemblar-nos-hi cada cop més..

Aquest és el Déu en qui hem de creure si volem ser cristians. Un Déu no sols ens mana coses, sinó que es posa a fer-les justament amb nosaltres, perquè el portem dins, nosaltres estem fets a imatge de Déu, però d'un Déu Trinitari.

I per tant, la nostra vida sols trobarà el seu sentit plè en la mesura que siguem capaços der ser enmig del món: imatges d'aquest Déu Trinitari..