dimarts, 29 de setembre del 2015

L'ESGLESIA SOBRE EL NOSTRE TEMPS (continua)

L'ESGLESIA SOBRE EL NOSTRE TEMPS (continua)Seguim la "reflexió que duem a terme des de fa uns diumenges en aquest Full

Parroquial, Avui se'ns convida a mirar el " cristianisme" a casa. Així l'Església Catalana no té batalles ni lligams a fer en el camp mundà o terrenal. Està en condicions de fer una cosa molt evangèlica: ser minoria creativa, que parla amb veu honesta i clara, sense lligams. Que propugna un cristianisme que es replega i reagrupa, i que es compromet a tenir cura de la dimensió espiritual i social, no solament amb els més febles de butxaca, sinó també amb els febles d'ànima i cos. 
Un "cristianisme" que actua  com un "hospital de campanya"(imatge que ens fa ús el papa Francesc) amb els pobres i també amb els que busquen i no troben. Un cristianisme pobre i franciscà, com el papa Francesc. Que aporta vigoria, consol a una societat rellevista. Una Església que ajuda a trobar sentit a qui l'ha perdut o que mai n'ha experimentat la vivència; una Església que qüestiona les bases de la societat actual, una societat indiferent que ajuda a aplacar la buidor de fons amb una constant incitació a consumir petits consols sensuals. 

I és que l'Església ( i també la que viu a Catalunya), amb totes  les seves contradiccions, té una extraordinària capacitat de captar allò que podríem anomenar "el signe dels temps". així les paraules i els gestos del papa Francesc tenen un sabor cristià genuí. D'una banda defensa amb una radicalisme ben poc polític la universalitat  de   la vida humana: "fraternitat". Per això ha posat tant o més èmfasi en la defensa de la sacralitat de la vida del fetus que en el clam avergonyit davant el destí bestial inhumà que estant tenint els nàufrags emigrants africans als mar de Lampadusa, el mediterrani i d'altres...Però, d'altra, en descriure Jesús com "l'advocat de les nostres debilitats humanes" i en posar l'èmfasi en la magnanimitat, el perdó o en la impossibilitat de jutjar les opcions íntimes (segueix)  

FESTA-TROBADA D'ENLLAÇA SOLIDARI

FESTA-TROBADA D'ENLLAÇ  SOLIDARI
Diumenge vinent, dia 4 d'octubre a SALLENT a la Casa Claret i Parròquia. Hi acudeixen persones vinculades i cooperadors de les Missions dels Claretians de Catalunya en el Brasil. Programa d'actes i celebracions:
    2/4 d'11. Arribada, acolliment...
    2//4 de 12. MISSA a l'Església Parroquial.
    2/4 d'1    Acte matinal. Conferència
    14          Dinar
    16          Comunicacions i experiències missioneres.
    17          Hora dels adéus i comiat.

Nota. Un  grup de persones de la parròquia i de l'església P. Claret de la vila els acompanyaran en la seva estada a Sallent.-

dimarts, 1 de setembre del 2015

L'ESGLESIA SOBRE EL NOSTRE TEMPS (continua)

Avui, i també a casa nostra, el món continua essent religiós, però d'una altra manera. diferent. La crisi es posa en les institucions religioses tradicionals (com l'Església i d'altres confessions religioses), on tanmateix sorgeixen cada vegada més noves expressions de la religiositat que no vol passar per canals institucionals o sense dependre de les directrius d'una confessió religiosa.                                           
Només ens cal mirar l'Església Catòlica. S'havia imposat al conjunt de la població, aquesta capacitat l'ha perduda. Abans la pertinença religiosa a la societat era obligatòria (era el que feia tothom). Ara és un fet voluntari.                 

Això s'explica perquè cada vegada més es va imposant la secularització i el pluralisme creixent. La societat civil s'ha emancipat respecte de la tutela de l'Església. 

La separació d'Església i de l'Estat, i s'ha tendit cada vegada més a la privatització del fet religiós. Es viu la religiositat com un afer  de consciència i, per tant, com una cosa privada de la seva consciència..                      

Ens preguntem més d'una vegada si la nostra societat catalana és descristianitzada!. Les arrels cristianes hi són, hi han estat presents en la formació de la identitat catalana. Avui, però, és una societat secular i plural que cal tenir present.- Es que sempre ha existit la Catalunya íntegrament cristiana coma model de societat?. Aquesta no ha existit mai. Sí les arrels cristianes i el cristianisme han estat sens dubte fonamentals en la formació  de la identitat catalana.