diumenge, 1 de gener del 2023

El qui és la Paraula es va fer carn i plantà entre nosaltres el seu tabernacle

 

25 de Desembre de 2022

NADAL DE JESUCRIST 

ALEGREM-NOS TOTS!.


Neix la claror d'un dia sant:

veniu, pobles, adoreu

el Senyor,

que avui ha baixat a la terra una gran llum.

Evangeli Jo 1,1-18

El qui és la Paraula es va fer carn i plantà entre nosaltres el seu tabernacle

 

En el principi abans de la història, en l'eternitat "abans que el temps comencés, quan només existia Déu el qui no té començament ni acabament, llavors "ja existia la Paraula", i d'aquí l'evangeli anirà revelant la seva profunda identitat.

Aquesta "Paraula era amb Déu" i "era Déu", tenia "en el la Vida i la Vida era la Llum dels homes" Aquesta vingué en un moment de la història, preparant la seva vinguda al món.

Déu "envià un home que es deia Joan" amb missió ben concreta. Ell no era la Llum, sinó " que vingué  donar testimoni de la Llum amb la finalitat ben marcada:: "que per ell tothom arribés a la fe en Crist, la Llum veritable que en venir al món pel misteri de l'Encarnació (es feu home) realment il·lumina tots els homes.

D’aquí l'afirmació clau: "El  qui és la Paraula es va fer home (carn).

Presentat ja com a Déu, ara es presentat com a esdevingué com home que ja en l'eternitat era Déu  "i ara ha plantat entre nosaltres el seu Tabernacle i ens permet contemplar la seva glòria" de forma visible i palpable, gràcies  a la seva encarnació Jesucrist, Tabernacle de la Nova Aliança.

"Déu ningú l'ha vist mai", però gràcies a l'Encarnació de la Paraula feta home esdevé lloc de la més gran meravella de Déu perquè el "Fill Únic que està en el si del Pare és qui l'ha revelat.

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada