dilluns, 25 d’abril de 2022

Vuit dies més tard, Jesús entrà

 

24 d'Abril de 2022 

SEGON DIUMENGE DE PASQUA

Diu el Senyor: Tomàs, perquè m'has vist has cregut?

Feliços els qui creuran sense haver vist.

Evangeli Jo 20,19-31

Vuit dies més tard, Jesús entrà

 

Il·lustració: Antoni Daufí
JESÚS S'APAREIX ALS DEIXEBLES... En una aparició, l'apòstol Tomàs no hi és...

   Quan Tomàs entra en el relat, ho fa des de la incredulitat i la foscor, No confia en els deixebles que li diuen que "Han vist Al Senyor". Tomàs només està disposat a creure si es compleix una condició:  que pugui tocar Jesús.

    És una fe amb condicions. Tomàs no en té prou amb els testimonis de la comunitat.

    El diumenge següent, Jesús  es torna a aparèixer als deixebles, ara Tomàs hi és present. Jesús sembla que es disposa a satisfer les condicions de Tomàs, però immediatament li exigeix que no sigui incrèdul i que cregui.

Llavors és quan Tomàs, sense tocar Jesús, confessa que és el seu Senyor i el seu Déu. Tomàs ha seguit el mateix itinerari que tots els deixebles: de no creure o d'una fe vacil·lant, a una fe plena i incondicional.

Veure no porta necessàriament a la fe, però la fe porta a veure qui és Jesús.

Nosaltres, igual que la comunitat de Joan, no tenim accés al Jesús  de carn i ossos. Tenim dubtes i pors.

Senyor, ajuda'ns a creure i així et  "veurem".

 Evangeli Jo 20,19-31

Lectura de l'evangeli segons sant Joan
    El vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». 
    Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Llavors alenà damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó».
    Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor». Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m'ho creuré pas».
    Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient». Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!». Jesús li diu: «Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist».
    Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

 

 


  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada