diumenge, 20 d’agost del 2023

Full diumenge 6 d'agost 2023 --- La seva cara es tornà resplendent com el sol

--- Full diumenge 6 d'agost 2023   

=====================

 --  Fulls mes d'Agost 2023   

=====================

---  Fulls mes de Juliol 2023

6 de Agost de 2023  --  DIUMENGE DIVUIT

Il·lustració: A. Daufi, cmf

Aquest és el meu Fill, el meu estimat,
en qui m’he complagut; escolteu-lo.

Evangeli Mt 17,1-9

La seva cara es tornà resplendent com el sol

 

Avui diumenge XVIII preval la Solemnitat de la Transfiguració de Jesús.

Aquesta va precedida del primer anunci  de la passió. Jesús comença a mostrar al deixeble que el seu camí vers la resurrecció passa primer per la passió i la mort.

Tot passa en una "muntanya alta" que la tradició ha identificat en el Tabor, muntanya  que domina la plana de Galilea.

I tot el text apunta a escoltar en la seva veu divina que revela la identitat de Jesús com "el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut".

La  muntanya, la cara resplendent, el núvol, l'esglai i la fascinació dels deixebles (aquí Pere, Jaume i  el seu germà Joan) són els apòstols que acostumen a estar presents en les manifestacions de Jesús (dit "teofanies")

La visió de Jesús transfigurat al costat de Moisès (la Llei) i d’Eixida (profecia) provoca una reacció inesperada de l'apòstol Pere: "Si voleu hi  faré tres cabanes o tendes.

Notem que a l'Antic Testament el símbol de la tenda se li deia a la presència de Deu.

L’afirmació  sortida de la veu divina que proclama que Jesús és el Fill, l'estimat al·ludeix al Baptisme: "Aquest és el meu Fill, escolteu-lo"

L'episodi acaba amb una prohibició. Jesús ordena als deixebles que no refereixin a ningú allò que han vist ("el secret messiànic")

 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada